موزه ملي

انتظار ۲۶ ماهه به سر رسید: دبیان نسخه ۹ منتشر انجام گرفت

۳۱ خرداد ۱۳۹۶

رویداد خوش برای مخاطبان لینوکسی

سرانجام پس از گذشت ۲۶ ماه توسعه مستمر، پروژه دبیان با موفقیت به سرانجام رسید و نسخه پایدار ۹ با نام هسترچ (Stretch) در اختیار عموم مخاطبان قرار گرفت. نسخه‌ای که قرار هست تا ۵ سال فردا با مشارکت تیم امنیتی دبیان و تیم پشتیبانی بلندمدت پروژه دبیان به‌طور تکمیل پشتیبانی شود.