موزه ملي

تلگرام فارسی شد

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

تلگرام محبوب‌ترین پیام‌رسان ایرانی سرانجام زبان فارسی را به لیست زبان‌های خود اضافه کرد.