موزه ملي

حداقل چند سال دیگر می‌توانیم خودروی خودران بخریم؟

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

شمارشی طولانی برای آغاز عصری جدید

کن واشنگتن مدیر بخش تحقیقات شرکت فورد می‌گوید: «این احتمال وجود دارد تا پنج سال آینده شاهد حضور ماشین‌های خودران در سطح جاده‌ها باشیم. اما برای آن‌که بتوانید یکی از این ماشین‌های خودران هوشمند را خریداری کنید، حداقل باید ده سال دیگر صبر کنید.»