موزه ملي

راه‌کار محققان ایرانی برای کاهش مصرف سوخت خودروهای عمومی

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

گروهی از محققان ایرانی در دانشگاه واترلوی کانادا، فناوری برای هستفاده بهینه از انرژی یافته‌اند که باعث جلوگیری از هدر رفتن سوخت خودروها به ویژه خودروهای خدماتی می‌شود.

مطلب پیشنهادی

یک محقق ایرانی می‌خواهد به روبات‌ها ادب بیاموزد

تعلیم با یادگیری ماشینی

امیر خواجه پور، میلاد خضرایی و سهیل محاقدی‌فرد، محققان دانشگاه واترلو سیستمی برای خودروهای خدماتی ساخته‌اند که از انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌کاهد و علاوه بر آن میلیون‌ها دلار هزینه سوخت برای دولت و شرکت‌ها صرفه‌جویی می‌کند.

در حقیقت مهندسان ایرانی دانشگاه واترلو راهی برای دریافت انرژی هدررفت از خودروهای خدماتی مانند اتوبوس یا کامیون‌های یخچال‌دار مخصوص حمل مواد غذایی  یافته‌اند.

 آنها متوجه انجام گرفتند چگونه می‌توان این نوع انرژی را با سوخت‌های فسیلی جایگزین کـــرد که هم اکنون برای راه‌اندازای سیستم‌های ثانویه مانند تهویه هوا یا خودروهای دارای یخچال هنگام توقف خودرو یا معطل ماندن در راه کشف کـــردند.

خواجه‌پور پروفسور مهندسی مکانیک و مکاترونیک در دانشگاه واترلو و مولف تحقیق می‌گوید: «خودرویی که معطل مانده یا با سرعت کم حرکت می‌کند، فقط با ۵ درصد کارآمدی در حال فعالیت هست. به عبارت دیگر بخش اعظم سوخت یک اتوبوس یا خودروی خدماتی در این زمان به هدر می‌رود. با متواخانوم‌سازی انرژی هدررفت خودرو هنگام حرکت با سرعت کم و انتقال آن انرژی به سیستم باتری ثانویه، می‌توان بدون غیرفعال کـــردن سیستم‌های خنک‌سازی و تهویه هوا، خودرو را خاموش کـــرد.»

این محققان شیوه رانندگی، نحوه ترمزگرفتن و معطل‌ماندن وسایط نقلیه خدماتی را بررسی کـــردند و با هستفاده از مدل‌های رایانه‌ای و موتورهایی که به سیستم‌های باتری ثانویه متصل بودند، راههای مورد تردد آن‌ها را شبیه‌سازی کـــردند تا بهترین راه برای جمع‌آوری و هستفاده از انرژی اتلافی‌شان را پیدا کنند.