موزه ملي

زلزله‌ های کوچک می‌گویند زلزله بزرگی در راه است

۵ دی ۱۳۹۶

همه گسل های تهران خطرناک هستند بخصوص گسل شمال
تهران که از لواسانات شروع می شود و تا کرج نیز ادامه دارد این گسل پتانسیل یک زلزله
۷.۲ ریشتری را دارد

احتمال وقوع یک زلزله شدیدترممکن است ولی نمی توانیم
بگوییم حتما رخ خواهد داد
.

مردم باید آگاه باشند تهران شهری زلزله خیز است
لذا اصلا جای مناسبی برای زندگی نیست
.

باید همیشه آماده باشیم در حالیکه نیستیم .فقط همواره
خودمان را بدست خدا می سپاریم. /تسنیم