موزه ملي

شرایط فروش اقساطی پژو ۳۰۱ اتوماتیک برای اولین‌بار – آذر ۹۶

۱۵ آذر ۱۳۹۶

به اطلاع کلیه متقاضیان محترم محصولات شرکت ایران خودرو می رسانیم، شرايط فروش قسطی خودروی پژو ۳۰۱ اتوماتیك مدل ۲۰۱۶ از روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴ تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح جداول پیوست و با شرایط ذیل ارائه می گردد:

نكات و قوائد مھم :

– شركت ایران خودرو مجاز است در صورت تكمیل ظرفیت، نسبت به قطع ثبت نام اقدام كند.

– انتخاب تعداد و تاریخ چک ھا و مدت بازپرداخت با نظر مشتری انجام مي شود و محاسبات نحوه پرداخت، بطور مکانیزه توسط سیستم صورت می گیرد.

– با انتخاب مدت بازپرداخت کمتر، نرخ سود نیز متناسب با آن کاھش خواھد یافت.

– ثبت نام صرفا از طريق سیستم سیتريكس انجام می شود و فعال سازي قرارداد (واريز نقدی پیش پرداخت) نیز از طريق وب سايت فروش اينترنتی صورت مي گیرد.

– چك ھا می بايست در وجه شركت مشترك ايران خودرو اتومبیل پژو صادر شود.

– خودرو در رھن شركت ايران خودرو مي باشد.

– پس از ثبت نام، به ھیچ وجه امکان تغییر رنگ از قرارداد میسر نخواھد بود.

– تحويل خودرو در نمايندگی ھای منتخب ايكاپ می باشد. 

زمان فعال سازي این بخشنامه: ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۶/۰۹/۱۴