موزه ملي

گزارش تصویری/ مسافرانی که دیده نمی شوند

۲۳ شهریور ۱۳۹۶

تبلیغات بازرگانی که روزگاری تنها بخش کوچکی از اتوبوس های درون شهری را
به خود اختصاص داده بود طی ماه های اخیر تمامی سطح اتوبوس – حتی شیشه ها – را هم پوشانده
است. اکنون مسافران به سختی می توانند از داخل اتوبوس سطح شهر را ببینند و چون در اتوبوس
های درون شهری ایستگاه ها به اطلاع مسافران رسانده نمی شود، بعضا مسافران نمی توانند
در ایستگاه مورد نظر پیاده شوند
. عکس: مهدی قربانی/ ایرنا